Turistika v Slovenskom raji a mapa Slovenský raj

Trasa: Dobšinská Maša - Dobšinský kopec - Dobšinská Maša Dĺžka: 3 km Počet zastávok: 5 Náročnosť terénu: nenáročný Typ chodníka: okružný, samoobslužný, peší, letný Zameranie: orientácia, lesníctvo a jeho história, poľovníctvo, ochrana prírody, vodná nádrž, studnička, história baníctva a...
Nástup do rokliny je v Mlynkách - Bielych Vodách, Výstup na planinu Geravy na rázcestí turistických chodníkov a pri hornej stanici sedačkovej lanovky. Jediná sprístupnená tiesňava v južnej časti Slovenského raja, leží na juhovýchodných okrajoch planiny Geravy. Potok, ktorý ňou preteká, ústi pod...
Stratenská píla PRÍSTUP: po červenej z Dediniek – cca 55 minú peši – pohodová nenáročná túra. Malebné údolie Hnilca so železničnou traťou na ľavom brehu. Túto trasu je možné prejsť na člne. Priamo na Stratenskej píle sa nachádza skalolezecká stena a je to tiež obľúbené miesto pre rybárov. Zo...
PRÍSTUP: Stratenská píla a obec Stratená. Prevýšenie: 280 m, Čas prechodu: 2 hod., Počet zastávok: 7, Náročnosť terénu: stredne náročný. Typ chodníka: obojsmerný, líniový, samoobslužný, peší, letný. Zameranie: prírodovedné, lesnícke, historické. Nadväznosť na turistický chodník: súbežný so žltou...
Sokolia dolina je jedna z najdivokejších tiesňav Slovenského raja a nachádza sa na východných okrajoch planiny Glac. Sokolia dolina bola turisticky objavená ako jedna z posledných. Prvý prechod (obojsmerne) sa uskutočnil v apríli 1910. L.Rokfalussy so  spoločníkmi prešli tiesňavou zdola a...
PRÍSTUP: autom alebo peši cez Stratenú a Kopanec (parkovisko Hrabušicka píla - 17km) Mohutná a dlhá tiesňava na západnom okraji planiny Glac. Ukončuje ju romantická Rothova roklina, pomenovaná po jednom z priekopníkov turistiky v Slovenskom raji. Oba brehy tiesňavy vytvárajú skalné svahy často až...
Vápencová roklina v severozápadnej časti Slovenského raja. Potok pramení v západných svahoch Glacu, ústí do Velkej Bielej vody pri osade Pila. Dolný tok až po rozvetvenie sa nazýva tiež Bielou dolinou. Prvý prechod tiesňavou sa pripisuje A.Mervayovi a jeho spoločníkom v roku 1911. Vodopády v smere...
Na vrchol Kráľovej hole vedie niekoľko výstupových trás zo všetkých svetových strán. Najkratší je výstup po modrej značke zo Šumiaca (asi 3 hod.) alebo z Telgártu po červenej (asi 3 ¼ hod.), resp. zelenej značke (asi 3 ½ hod.). Pekné túry sú aj z cestnej križovatky Pusté Pole okolo prameňov Hnilca...
Štart: Podlesok - kemp - 30 km od hotela, stredne náročná. Jedna z najromantickejších tiesňav Slovenského raja. Voda ňou pretekajúca pramení na severnom okraji planiny Glac. Jej tok oddeľuje od seba masív Vtáčieho hrbu a Rumanovej. Do Veľkej Bielej vody ústí priamo v stredisku...
Trasa: Mlynky (odbočka do Havranej doliny) - Havrania Dolina Dĺžka: 1 km Počet zastávok: 2 Náročnosť terénu: nenáročný Typ chodníka: líniový, samoobslužný, peší, letný Zameranie: orientácia, práce v baníctve Mlynky – Dedinky, Železobetónová konštrukcia ťažnej veže šachty Leopold, banícka zvonicka...

Turistická mapa Slovenského raja
Turistická mapa Slovenský raj

Mapa aktivít