Jaskyne

Dobšinská ľadová jaskyňa - 11 km od hotela

11 km od Hotela Raj - smer Poprad.  Dobšinská ľadová jaskyňa, ležiaca v Slovenskom raji,  patrí svojou dĺžkou a hĺbkou k najväčším ľadovým jaskyniam v Európe. Nikde mimo alpskej oblasti sa v Európe nenachádza toľko ľadu s hrúbkou miestami väčšou ako 25 m. Vďaka svojmu významu a unikátnej...

Ochtinská aragonitová jaskyňa - 37 km od hotela

Aragonitový klenot svetového dedičstva 37 km od hotela - smer Rožňava. Ochtinská agonitová jaskyňa predstavuje unikátny prírodný fenomén pútajúci pozornosť bohatosťou a rôznorodosťou aragonitovej výplne i svojráznym vznikom a vývojom podzemných priestorov. Prehliadková...

Krásnohorská jaskyňa - zážitková prehkliadka - 46 km od hotela

46 km od Hotela Raj - smer Rožňava. Krásnohorská jaskyňa sa nachádza v Slovenskom krase pri obci Krásnohorská Dlhá Lúka a je unikátnym výtvorom prírody zapísaným v zozname UNESCO. Prehliadková trasa vedie ku Kvapľu rožňavských jaskyniarov, čo je gigantický stĺp vysoký 32,6 m. Je to monumentálny...