Sprievodcovský chodník „Cez Gačovskú skalu“ / 2 km

Trasa: Dedinky - cez vyhliadky na Gačovskej skale - Geravy a späť.
Celková dľžka trasy: cca 1,5 hod.
Prevýšenie: 285 m.

Na tomto chodníku je možný pohyb len v doprovode horských sprievodcov!

Trasa je obojsmerná. Vedie z Dediniek cez vyhliadky na Gačovskej skale na Geravy a späť. Celková dľžka trasy je cca 1,5 hod., s návratom späť do obce po inej trase cca 2,5 hod. Prevýšenie na trase je 285 m. Najvyššie miesto 1080 m.n.m.

V jarných a jesenných mesiacoch organizujeme túru so sprievodcom na Gačovskú skalu pravidelne každý týždeň a ku skupine sa môžete pridať za symbolickú cenu. Táto trasa je trochu pozmenená a vedie cez Zejmarskú roklinu.

Sprievodcovský chodník „Cez Gačovskú skalu“ bol vytvorený z iniciatívy asociácie horských sprievodcov Národný park Slovenský raj, obce Dedinky, turistického oddielu Geravy Dedinky a TJ Lokomotíva CHZ Dedinky, schválený rozhodnutím krajského úradu životného prostredia v Košiciach. Jedná sa o povolenie výnimky na pohyb mimo vyznačených turistických chodníkov.

Slovenský raj Gačovská skala

Vyhliadka Gačovská skala -juh:
Naskytne sa pohľad na samotnú obec, priehradu, v pozadí s krásnou panorámou Volovských vrchov.

Vyhliadaka Gačovská skala – sever:
Pohľad na samotný NP Slovenský raj. V pozadí s panorámou od Vysokých Tatier cez Královú hoľu až po časť Volovských vrchov.

Gačovská skala je súčasťou NPR Stratená.Na tomto chodníku je možný pohyb len v doprovode horských sprievodcov! Za účelom odborného doprovodu turistov na území národného parku Slovenský raj mimo vyznačeného turistického chodníka za hranicami obce kontaktujte certifikovaných sprievodcov.
Asociácia horských sprievodcov Slovenský raj: Ivan Korpalla, tel.:  + 421 904 814 818, korpalla@gmail.com

Zdroj: www.dedinky.eu