Krásnohorská jaskyňa - zážitková prehkliadka - 46 km od hotela

46 km od Hotela Raj - smer Rožňava.

Krásnohorská jaskyňa sa nachádza v Slovenskom krase pri obci Krásnohorská Dlhá Lúka a je unikátnym výtvorom prírody zapísaným v zozname UNESCO.
Prehliadková trasa vedie ku Kvapľu rožňavských jaskyniarov, čo je gigantický stĺp vysoký 32,6 m. Je to monumentálny výtvor prírody, ktorý nemá v jaskyniach mierneho klimatického pásma obdobu.

Krásnohorská jaskyňa je výverová fluviokrasová jaskyňa. To znamená, že predstavuje koncovú časť jaskynného systému podzemného potoka Buzgó a bola vytvorená v prevážnej miere jeho rozpúšťacou činnosťou v dolomitoch a vápencoch. V súčasnosti je známych 1556 m podzemných priestorov tohoto jaskynného systému, z ktorých je pre verejnosť sprístupnených približne 450 m. Trasa vedie do Siene obrov, odkiaľ sa návštevníci vracajú rovnakou cestou.

 

Krásnohorská jaskyňa Slovenský rajPrehliadková trasa v dĺžke 450 m je sprístupnená pomocou drevených lavičiek, ktorými sa prekonáva podzemný tok tečúci celou hlavnou časťou jaskyne. Ďalej návštevníci prekonajú pomocou lanových traverzov dve podzemné jazerá. Pohyb po lanách nie je ťažký a je nevšedným zážitkom. Deti mladšie ako 15 rokov musia však prísť v sprievode rodičov. Deti do 8 rokov majú vstup len výnimočne a iba vtedy, ak je na každé takéto dieťa k dispozícii jeden sprievodca. Nutná je samozrejme prítomnosť rodiča. Staršie deti prehliadku jaskyne zvládajú väčšinou bez problémov. Vstup do jaskyne by mali zvážiť aj ľudia s nadváhou. Prehliadková trasa vyžaduje určitú pohyblivosť a limitujúce sú aj úzke miesta na trase.

Trasa je pomerne členitá a bezpečný pohyb po nej vyžaduje pevnú obuv (možnosť zapožičiania čižiem za poplatok).
Návštevníci sa stretávajú s vodcami v areáli penziónu Jozefína v Krásnohorskej Dlhej Lúke, kde je sklad materiálu vodcovskej služby. Po vystrojení sa pešo presunú ku vchodu do jaskyne (1 km) po trase na ktorej sa nachádzajú rôzne pozoruhodnosti.

Kontakt
Telefón: +421-58-7343426
Mobil: +421-905-412048, +421-908-635274
WEB: www.krasnohorskajaskyna.sk
Adresa: Penzión Jozefína, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka 113


Dĺžka prehliadkovej trasy: 2 x 450 m
Trvanie prehliadky: 90-120 minút (plus 60 minút vystrojenie a príchod k jaskyni)

Krásnohorská jaskyňa

Táto fotogaléria je prázdna.