Zejmarská roklina

06.04.2013 02:32

Nástup do rokliny je v Mlynkách - Bielych Vodách,
Výstup na planinu Geravy na rázcestí turistických chodníkov a pri hornej stanici sedačkovej lanovky.

Jediná sprístupnená tiesňava v južnej časti Slovenského raja, leží na juhovýchodných okrajoch planiny Geravy.
Potok, ktorý ňou preteká, ústi pod osadou Biele Vody do Hnilca.

Jeho zdrojom je výdatná vyvieračka Zejmarská studňa s mnohými stupňami vodopádov.
Sústava vodopádov nesie pomenovanie Nálepkove vodopády - na počesť kpt. Jána Nálepku, hrdinu bojov v Rusku počas 2. svetovej vojny, ktorý pôsobil v osade Biele Vody.

Tiesňava má členitý výrazný krajinný reliéf, kde majú prevahu bralá, previsy, vodopády a skalné stupne. Zejmarskú roklinu sprístupnili v roku 1963, je národnou prírodnou rezerváciou.

Vedie ňou modrý turistický chodník iba v smere proti toku potoka a náučný chodník.