Dedinky - Dobšinská Maša, na priehrade (300 m od hotela) Slovenský raj

Spustiť prezentáciu