Hotel Raj - ubytovanie Slovenský raj
Rybačka na Palcmanskej Maši - Dedinky

Požičiavanie rybárskeho náčinia

    Rybársky prút s navijakom, návnady (rotačky, blinkre, gumené rybky), náhradné háčiky na - 10€ / 1 deň.

Sprostredkujeme rybárske povolenie

Ak si chcete vyskúšať rybolov a nemáte platné povolenie alebo rybársky lístok, my Vám ho zabezpečíme. Podmienky viď. nižšie.

Podmienky, informácie, povolenky, člny

Rybolov na juhu Slovenského raja je povolený v rieke Hnilec a vo vodnej nádrži Palcmanská Maša (86 ha), ktoré patria do pstruhových revírov. Nádrž je súčasťou vodného diela Dobšiná a poznáme ju aj pod názvom Dedinky. Po VVN Bešeňová je to druhý najväčší pstruhový revír na Slovensku.

Druhy rýb

Loví sa tu pstruh potočný, jeho jazerná forma, pstruh dúhový ale dá sa uloviť aj jalec, ostriež či plotica. V posledných rokoch sa nádrž zarybňuje čoraz viac pôvodným pstruhom potočným. Zaznamenané sú aj sporadické úlovky pekných šťúk a lieňov. Hĺba vodnej nádrže je max. 20 m. Povolené spôsoby lovu podľa zákona 139/2002 Z. z. pre pstruhové vody.

Povolenky

Povolenky sa predávajú denné, týždenné a sezónne. Pre nečlenov SRZ denné a týždenné.
Kontakt na predajcov povolení na rybolov : FABIAN Jozef, Mlynky 111, 0918 711 542, 0907 417 979

Zakázané spôsoby lovu

Lov rýb na nástrahy rastlinného pôvodu, boilies, cesto, pelety a iné sa považuje za lov na položenú a plávanú. Vnadenie rýb akýmkoľvek spôsobom nie je povolené. Lov rýb z lodiek je povolený. Použitie spaľovacích motorov je zakázané.

Iné obmedzenia rybolovu

V letných mesiacoch zarastanie brehových úsekov v okolí lodenice a na Stratenskej píle.

Úprava lovných mier

Pstruh potočný – 35 cm.

Doklady potrebné pre získanie povolenia na lov rýb:

1. Slovenský rybársky lístok - vydáva obecný úrad.

Cena lístka:

  • týždenný  - 1,50 €
  • mesačný - 3,00 €
  • ročný - 6,50 €
  • trojročný - 16,50 €

2. Povolenie na rybolov na revír VN Dedinky

Cena povolenia pre člena SRZ s platným členským preukazom:

  • denné povolenie - 14 €
  • týždenné povolenie - 25 €
  • sezónne povolenie - 100 €

Cena povolenia pre nečlena SRZ:

  • denné povolenie - 17 €
  • týždenné povolenie - 40 €

Požičiavanie člnov

Čln je možné zapožičiať za poplatok v hoteli Raj. (Viď. cenník)
alebo u porybného v Dedinkách: FABIAN Jozef, Mlynky 111, 0918 711 542, 0907 417 979

Iné informácie

Číslo revíru: 4-3680-4-1
Slovenský rybársky zväz Rožňava:  www.srz-rv.kovmasters.sk
Slovenský rybársky zväz:  www.srzrada.sk