Stratenská píla a Stratenský kaňón / 4km

Stratenská píla

PRÍSTUP: po červenej z Dediniek – cca 55 minú peši – pohodová nenáročná túra. Malebné údolie Hnilca so železničnou traťou na ľavom brehu. Túto trasu je možné prejsť na člne. Priamo na Stratenskej píle sa nachádza skalolezecká stena a je to tiež obľúbené miesto pre rybárov. Zo Stratenskej píly sa môže pokračovať na Havraniu skalu.

Stratenský kaňón

PRÍSTUP: po červenej zo Stratenej alebo po žltej z Havranej skaly.
Náučný chodník je unikátny tým, že ako prvý na Slovensku je vybudovaný aj pre hendikepovaných ľudí - vozíčkarov. Panely sú unikátne všetky osadené do skaly vo výške, ktorá je prioritne čitateľná pre vozíčkarov. Tento chodník je zárovaň aj cyklistický.
Dĺžka trasy 1,1km, počet zastávok 8, prevýšenie do 2m, čas prechodu 15-30min. Nenáročný chodník po spevnenej ceste prechádza kaňonovitým úsekom horného toku riečky Hnilec v Národnom parku Slovenský raj.
Kaňon leží medzi osadou Dobšinská ľadová jaskyňa a obcou Stratená. Je súčasťou značeného turistického a cykloturistického chodníka. Najvýhodnejší nástup na náučný chodník je z parkoviska pri východnom portáli cestného tunela. Nachádza sa v Národnom parku Slovenský raj, v Národnej prírodnej rezervácií Stratená.

Typ chodníka: samoobslužný, textový, grafický, celoročný, obojsmerný.
Panely sú venované histórií, jaskyniam, flóre, faune, geológii okolia - geologické pozadie horného toku Hnilca, vznik roklín Slovenského raja.

Fotogaléria: Stratenská píla a Stratenský kaňón

Táto fotogaléria je prázdna.