NCH Stopy baníckej slávy v Mlynkoch / 5 km

Trasa: Mlynky (odbočka do Havranej doliny) - Havrania Dolina
Dĺžka: 1 km
Počet zastávok: 2
Náročnosť terénu: nenáročný
Typ chodníka: líniový, samoobslužný, peší, letný
Zameranie: orientácia, práce v baníctve

Mlynky – Dedinky, Železobetónová konštrukcia ťažnej veže šachty Leopold, banícka zvonicka či typické banícke domy sú jednými z mála zachovaných nemých svedkov bohatej baníckej histórie v Mlynkoch.

NCH Stopy baníckej slávy v Mlynkoch - Slovenský raj