Náučný chodník Dobšinská Maša / 0km

Trasa: Dobšinská Maša - Dobšinský kopec - Dobšinská Maša
Dĺžka: 3 km
Počet zastávok: 5
Náročnosť terénu: nenáročný
Typ chodníka: okružný, samoobslužný, peší, letný
Zameranie: orientácia, lesníctvo a jeho história, poľovníctvo, ochrana prírody, vodná nádrž, studnička, história baníctva a hutníctva
Východisko: Dobšinská Maša 

Šesť informačných panelov umiestnených na náučnom chodníku informuje o histórii a súčasnosti okolitých lesov, o poľovníctve, lesníctve a ochrane lesov, o južnej časti Národného parku Slovenský raj, o vodnej nádrži Palcmanská Maša a o baníckej a hutníckej histórii tohto kraja.

Trasa náučného chodníka pozostáva zo 6 ťažiskových lokalít (zastávok):

  1. Parkovisko pri autobusovej zastávke Dobšinská Maša. Súčasťou tejto zastávky je informačná tabuľa s informáciami o Dobšinskej Maši a o trase náučného choddníka (mapka, dĺžka trasy, počet zastávok).
  2. Okraj lesa "Pri krížu". Informačná tabuľa, ktorá poskytuje informácie o histórii a súčasnosti lesov v okolí Dobšinej.
  3. Okraj lesa. Informačná tabuľa, ktorá informuje o polovníctve, lesníctve a ochrane lesa.
  4. Okraj lesa v mieste výhľadu na priehradu Pacmanská Maša a obec Mlynky. Informačná tabuľa, ktorá informuje o južnej časti Národného parku Slovenský raj, vodnej nádrži Palcmanská Maša, histórii a charakteristike jedinečnej prečerpávacej elektrárne Vodné dielo Dobšiná. Nachádza sa tu aj altánok s možnosťou posedenia.
  5. Z tejto zastávky je možné pokračovať na zástavku č. 5 alebo na Dobšinský kopec s nádhernou vyhlakou.
  6. Pri žľaboch. Zastávka so studničkou.
  7. Pozostatok stožiara lanovky na prepravu rúd. Informačná tabuľa, ktorá poskytuje informácie o baníckej a hurníckej histórii kraja (historické fotografie a nákresy).

Foto: Dobšinský kopec

 

Náučný chodník Dobšinská Maša Slovenský raj