Kostol sv. Augustína - Stratená

5 km od Hotela Raj - smer Poprad.  

V Stratenej je mimo iných zaujímavostí malý /kat./ neogotický kostol, postavený r. 1909 s prekrásnym oltárom. Oltár nesie známky rezbárskeho rukopisu majstra Pavla z Levoče. Je na ňom drevená soška Márie Magdalény z dielne majstra Pavla z Levoče zo začiatku 16. stor. - pochádza z dreveného kostolíka, ktorý vyhorel.

Kostlík je súčasťou náučno poznávacej trasy Dedinky - Stratená, ktorá vedie po súši aj po vode. Začiatok trasy je práve v kostolíku v Dedinkách.

Fotogaléria: Kostol sv. Augustína - Stratená